Hóa học

Bài 43.7 Trang 59 SBT hóa học 8

Đề bài

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :

a) 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% ;

b) 50 g dung dịch MgCl2 4% ;

c) 250 g dung dịch MgSO4 0,1%.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Áp dụng công thức: 

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

a) Pha chế 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% từ NaCl và nước cất :

– Phần tính toán :

Tìm khối lượng NaCl cần dùng để pha chế 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9% : \({m_{NaCl}} = \dfrac{{0,9 \times 2,5}}{{100}} = 0,0225(kg)\) hoặc 22,5 g NaCl.

– Phần pha chế :

+ Cân lấy 22,5 g NaCl tinh khiết cho vào chậu thuỷ tinh có dung tích vào khoảng 3 lít.

+ Đổ thêm 2500 – 22,5 = 2477,5 (g) (hoặc ml) nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5 kg dung dịch NaCl 0,9%.

b) 50 gam dung dịch MgCl2 4%

\({m_{MgC{l_2}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{4.50}}{{100}} = 2g\)

\({m_{{H_2}O}} = 50 – 2 = 48g\)

– Cách pha chế:

+ Cân lấy 2 gam MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100 ml

+ Đổ thêm 48 gam nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50 gam dung dịch MgCl2 4%

c) 250 gam dung dịch MgSO4 0,1%

\({m_{Mg{\rm{S}}{O_4}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{0,1.250}}{{100}} = 0,25g\)

\({m_{{H_2}O}} = 250 – 0,25 = 249,75g\)

– Cách pha chế:

+ Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300 ml

+ Đổ thêm 249,75 gam nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250 gam dung dịch MgSO4 0,1%

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button