Hóa học

Bài 43.8* Trang 60 SBT hóa học 8

Đề bài

Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai có nồng độ 3M. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 có nồng độ 1,5M từ 2 dung dịch axit đã cho.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Tính \({n_{{H_2}S{O_4}}}\)

+) Đặt x (ml) và y (ml) là thể tích của dung dịch H2SO4 1M và H2SO3M phải dùng.

+) Lập hệ phương trình 2 ẩn. Giải phương trình => x, y.

Lời giải chi tiết

Pha chế 50 ml dung dịch H2SO4 1,5M :

– Phần tính toán :

+ Tìm số mol H2SO4 cần có để pha chế 50 ml dung dịch H2SO1,5M :

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{1,5 \times 50}}{{1000}} = 0,075(mol)\)

+ Đặt x (ml) và y (ml) là thể tích của dung dịch H2SO4 1M và H2SO3M phải dùng. Số mol H2SO4 cần phải lấy của mỗi dung dịch là 0,001x và 0,003y. Ta có hệ phương trình đại số :

     0,001x + 0,003y = 0,075

           x + y =50

Giải hệ phương trình, ta có : x = 37,5 và y = 12,5.

– Cách pha chế .

Đong lấy 37,5 ml dung dịch H2SO4 1M và 12,5 ml dung dịch H2SO4 3M cho vào bình tam giác, lắc đều, ta được 50 ml dung dịch H2SO4 1,5M.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button