Môn toán

Bài 43 : Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1

 Số ?

1km = …….. m                1m = …….. mm

1hm = ……. m                 1m = ……….. cm

1dam = …… m                1m = ……. dm

1km = ….. hm                 1dm = ……. mm

1hm = …… dam              1cm = …….. mm

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức trong bảng đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1654510296 483 a1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

1km = 1000m                     1m = 1000mm

1hm = 100m                       1m = 100cm

1dam = 10m                       1m = 10dm

1km = 10hm                       1dm = 100mm

1hm = 10dam                     1cm = 10mm

Bài 2

Số ?

5dam = ….. m                    2m = …… dm

7hm = ………. m              4m = ……… cm

3hm = ………… m           6cm = …… mm

6dam = ……. m             8dm = ……… cm

Phương pháp giải:

 Thực hiện tương tự bài 1.

Lời giải chi tiết:

5dam = 50m                  2m = 20dm

7hm = 700m                  4m = 400cm

3hm = 300m                  6cm = 60mm

6dam = 60m                  8dm = 80cm

Bài 3

 Tính (theo mẫu) :

Mẫu : 26m ⨯ 2 = 52m

         69cm : 3 = 23cm

         25dam ⨯ 2                     48m : 4

         18hm ⨯ 4                       84dm : 2

         82km ⨯ 5                       66mm : 6 

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính với các số.

– Viết thêm đơn vị đo độ dài vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

25dam ⨯ 2 = 50dam         48m : 4 = 12m

18hm ⨯ 4 = 72hm         84dm : 2 = 42dm

82km ⨯ 5 = 410km       66mm : 6 = 11mm

Bài 4

Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

bai 43 hinh 1 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của Hùng trừ đi chiều cao của Tuấn.

Lời giải chi tiết:

Hùng cao hơn Tuấn số xăng-ti-mét là :

142 – 136 = 6 (cm)

Đáp số : 6cm.  

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button