Hóa học

Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

Đề bài

A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O. Hãy viết công thức cấu tạo của A, B, C biết cả ba chất đều tác dụng được với natri giải phóng hiđro.

This post: Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem tính chất hóa học của ancol. Tại đây

Lời giải chi tiết

A, B, C tác dụng được với Na giải phóng hiđro. Vậy A, B, C có nhóm -OH trong phân tử.

Với C2H6O có 1 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-OH

Với C3H8O có 2 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-CH2-OH; CH3-CH(OH)-CH3

Với C4H8O có 4 công thức cấu tạo:

CH3-CH2-CH2-CH2-OH; CH3-CH2-CH(OH)-CH3;

CH3-CH(CH3)-CH2-OH; CH3-C(OH)(CH3)-CH3.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button