Hóa học

Bài 44.1 Trang 60 SBT hóa học 8

Đề bài

Cân 10,6 g muối Na2CO3 cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 ml. Ta được dung dịch Na2CO3 có khối lượng riêng là 1,05 g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng các công thức:

\({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

\(d = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}}}}}{V}\)

Lời giải chi tiết

Nồng độ phần trăm của dung dịch pha chế:

– Khối lượng của dung dịch Na2CO3 :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 1,05 \times 200 = 210(g)\)

– Nồng độ phần trăm của dung dịch

\(C\%  = \dfrac{{100\%  \times 10,6}}{{210}} \approx 5,05\% \)

Nồng độ mol của dung dịch pha chế:

– Số mol Na2CO3 trong dung dịch:

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = \dfrac{10,6}{106} = 0,1(mol)\)

– Nồng độ mol của dung dịch :

\({C_M} = \dfrac{{1000  \times 0,1}}{{200}} = 0,5(mol/l)\).

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button