Hóa học

Bài 44.3 Trang 60 SBT hóa học 8

Đề bài

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Nhiệt độ (°C)

20

30

40

50

60

Độ tan (g/100 g nước)

5

11

18

28

40

 a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25°C và 55°C

c) Tính số gam muối tan trong :

– 200 g nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°C.

– 2 kg nước để có dung dịch bão hoà ờ nhiệt độ 50°C.  

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Hs vẽ đồ thị theo số liệu trong bảng.

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối.

c) Sử dụng công thức tính độ tan S.

Lời giải chi tiết

a) Xem đồ thị  

443g Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Ước lượng độ tan của muối:
\({S_{{{25}^o}C}} \approx 7,5g/100g{H_2}O\)
 
\({S_{{{55}^o}C}} \approx 32g/100g{H_2}O\)
c) Khối lượng muối có trong các dung dịch bão hòa:

– Ở nhiệt độ 20°C : Độ tan của muối là 5 g, suy ra trong 200 g nước có khối lượng muối tan là

\(\dfrac{{5 \times 200}}{{100}} = 10(g)\)

– Ở nhiệt độ 50°C : Độ tan của muối là 28 g, suy ra trong 2 kg (2000 g) nước có khối lượng muối tan là :
\(\dfrac{{28 \times 2000}}{{100}} = 560(g)\)
Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button