Hóa học

Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

Đề bài

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

A. hai nguyên tử cacbon.

This post: Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

B. sáu nguyên tử hiđro.

C. nhóm -OH.

D. hai nguyên tử cacbon và sáu nguyên tử hiđro.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lí thuyết rượu etylic. Tại đây

Lời giải chi tiết

Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có nhóm -OH

Đáp án C.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button