Hóa học

Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

a)  Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử của A là 60 gam/mol.

b)  Viết công thức cấu tạo có thể có của A, biết phân tử A có nhóm -OH.

c)   Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lập công thức của A dựa vào tỉ lệ mol các nguyên tố C, H, O.

This post: Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

Viết các công thức cấu tạo và PTHH theo yêu cầu. 

Lời giải chi tiết

a) Gọi công thức của A là CxHyOz.

Đốt cháy 3 gam A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O.

Vậy \({m_C}\) trong 3 gam A là \(\dfrac{{6,6}}{{44}} \times 12 = 1,8(gam)\)

\({m_H}\) trong 3 gam A là \(\dfrac{{3,6}}{{18}} \times 2 = 0,4(gam)\)

Vậy trong 3 gam A có 3 – 1,8 – 0,4 = 0,8 (gam) oxi.

Ta có quan hệ:

\(60\,gam\,A \to 12x\,gam\,C \to y\,gam\,H \to 16z\,gam\,O\)

\(3gam\,A \to 1,8\,gam\,C \to 0,4\,gam\,H \to 0,8\,gam\,O\)

\( \to x = \dfrac{{60 \times 1,8}}{{36}} = 3 \to y = \dfrac{{60 \times 0,4}}{{3}} = 8\) 

\(z = {{60 \times 0,8}}/{{16 \times 3}} = 1\)

Công thức của A là C3H8O.

b) Công thức cấu tạo của A có thể là :

\(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – OH\) hoặc 

b445ahh9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

c) Phương trình hoá học của phản ứng giữa A với Na :

\(2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – OH + 2Na \to 2C{H_3} – C{H_2} – C{H_2} – ONa + {H_2} \uparrow \)

hoặc hh9b444 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button