Hóa học

Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Biết tỉ lệ số mol của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1.

a)  Xác định công thức phân tử của rượu A.

b)  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi rượu trong X.

c)   Viết công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x thì số mol rượu CnH2n+1OH là x

This post: Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

– Viết và tính toán theo PTHH, dựa váo số mol H2 để tìm x; dựa vào khối lượng để tìm n.

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH  +  2Na }} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{OH  +  2Na}} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

– Tính thành phần phần trăm khối lượng dựa vào công thức:  

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na

(1) \({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH  +  2Na }} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

(2) 

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{OH  +  2Na}} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x.

Theo đề bài : số mol rượu CnH2n+1OH là x. 

Theo phương trình (1), (2) ta có :

Số mol H2 = \(x + \dfrac{{x }}{{2}} = \dfrac{{3x }}{{2}}\)

Theo đề bài số mol H2 = \(\dfrac{{0,336 }}{{22,4}} = 0,015(mol) \to \dfrac{{3x }}{{2}} = 0,015 \to x = 0,01(mol)\)

Vậy : \({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2x \times 46 = 2 \times 0,01 \times 46 = 0,92(gam)\)

\( \to {m_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = 1,52 – 0,92 = 0,6\)

Ta có : x(14n + 1 + 17) = 0,6.

Hay 0,01(14n + 18) = 0,6 => n = 3.

Rượu A có công thức C3H7OH.

b) Phần trăm khối lượng của C2H5OH : \(\dfrac{{0,92 }}{{1,52}} \times 100\%  = 60,53\% \)

 Phần trăm khối lượng của C3H7OH : 100% – 60,53% = 39,47%.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button