Môn toán

Bài 45 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào ô trống sao cho a = b . q + r với 0 ≤ r < b:

a

392

278

357

 

420

b

28

13

21

14

 

q

 

 

 

25

12

r

 

 

 

10

0

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta vận dụng công thức đầu bài đã cho a = b . q + r với 0 ≤ r < b để thay số  đã biết vào tìm các đại lượng chưa biết. 

Trong phép tính a = b.q + r thì a là số bị chia, b là số chia, q là thương, r là số dư. Vậy:

– Khi biết a và b, ta thực hiện phép chia a cho b để tìm thương q và số dư r.

– Khi biết b, q và r thì ta thực hiện phép tính b.q + r để tìm a \((a = b.q + r).\)

– Khi biết a, q và r thì từ a = b.q + r suy ra b.q = a – r, suy ra \(b = (a – r):q.\)

Lời giải chi tiết

+ Thực hiện phép chia 392 cho 28 ta được : 392 = 28.14 + 0 nên q = 14 và r = 0.

+ Thực hiện phép chia 278 cho 13 ta được: 278 = 13.21 + 5 nên q = 21 và r = 5.

+ Thực hiện phép chia 357 cho 21 ta được: 357 = 21.17 + 0 nên q = 17 và r = 0.

+ b = 14, q = 25, r = 10 thì \(a = b.q + r =14.25 + 10\)\( = 350 + 10 = 360.\)

+ a = 420, q = 12, r = 0 thì \(b = (a – r):q \)\(= 420:12 = 35.\) 

Vậy ta có bảng sau khi điền như sau: 

a

392

278

357

360

420

b

28

13

21

14

35

q

14

21

17

25

12

r

0

5

0

10

0

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button