Môn toán

Bài 47 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) \((x – 35) – 120 = 0\);                       

b) \(124 + (118 – x) = 217\);

c) \(156 – (x + 61) = 82\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

+) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

+) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết

a)\( (x – 35) – 120 = 0\) 

    \(x – 35 = 0+120\)

    \(x – 35 = 120\)

    \(x = 120 + 35 \)

    \(x= 155\).

b) \( 124 + (118 – x) = 217\)

    \(118 – x = 217 – 124\) 

    \(118 – x = 93\)

    \(x = 118 – 93 \)

    \(x= 25\).

c) \(156 – (x + 61) = 82\) 

    \(x + 61 = 156 – 82\)

    \( x + 61 = 74\)

    \(x = 74 – 61 \)

    \(x= 13\).

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button