Môn toán

Bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: \(135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2)\)\(\, = 137 – 100 = 37.\)

Hãy tính nhẩm: \(321 – 96\);            \( 1354 – 997.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cùng thêm vào số trừ và số bị trừ cùng \(1\) số sao cho ta được số tròn trục hoặc tròn trăm.

Lời giải chi tiết

+) Cùng thêm vào số bị trừ và số trừ \(4\) đơn vị ta được:

\(321 – 96 = (321 + 4) – (96 + 4) \)\(\,= 325 -100 = 225.\)

+) Cùng thêm vào số bị trừ và số trừ \(3\) đơn vị  ta được:

\(1354 – 997 = (1354 + 3) – (997 + 3) \)\(\,= 1357 – 1000 = 357.\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button