Môn toán

Bài 5 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho góc xOy có số đo là \({80^o}\). Nêu cách vẽ tia phân giác của góc ấy.

Lời giải chi tiết

 bai 5 on tap chuong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Ta có: \(\widehat {xOt} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}.\)

Do đó cách vẽ tia Ot như sau:

Trên một nửa mặt phẳng bờ Ox có chứa tia Oy vẽ tia Ot sao cho: \(\widehat {xOt} = {30^0}.\)

Khi đó Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}.\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button