Vật lý

Bài 5 trang 136 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.                                              B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.                                                D. 4,4 m/s.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Trọng lượng: \(P = mg\)

– Động năng: \({{\rm{W}}_d} = {1 \over 2}m{v^2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có, trong lượng của vật \(P=mg\)

=> khối lượng của vật: \(m = \displaystyle{P \over g} = {1 \over {10}} = 0,1kg\)

Lại có động năng của vật : \({{\rm{W}}_d} = \displaystyle{1 \over 2}m{v^2}\)

\(\Rightarrow v =\displaystyle \sqrt {{{2{W_d}} \over m}}  = \sqrt {{{2.1} \over {0,1}}}  = 4,47\left( {m/s} \right)\)

Đáp án D.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button