Hóa học

Bài 5 trang 165 SGK Hóa học 9

Đề bài

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1 : 1

Hỏi polime trên thuộc loại nào  trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột, protein ? Tại sao ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lập tỉ lệ số mol CO2  và H2O suy ra tỉ lệ mol C và H, từ đó suy ra được công thức của polime

Lời giải chi tiết

Khi đốt cháy, chỉ thu được CO2 và H2O . Vậy polime đó là polietilen hoặc tinh bột vì poli (vinyl clorua) đốt cháy ngoài thu được \( {CO_{2}}\) và \( {H_{2}O}\) còn cho sản phẩm là hợp chất của clo, protein đốt cháy ngoài thu được \( {CO_{2}}\) và \( {H_{2}O}\) còn cho sản phẩm là hợp chất của nitơ.

– Vì \(\dfrac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}\) = \(\dfrac{1}{1}\) => \(\dfrac{n_{C}}{n_{H}}\) = \(\dfrac{1}{2}\), suy ra polime đó là polietilen (-CH2 – CH2 – )n.

– Không thể là tinh bột (-C6H10O5-)n, vì có tỉ lệ \(\dfrac{n_{C}}{n_{H}}\) =  \(\dfrac{3}{2}\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button