Vật lý

Bài 5 trang 64 SGK Vật lí 10

Đề bài

Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu – tơn?

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 5 trang 64 SGK Vật lí 10

Lời giải chi tiết

– Trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn

\({\overrightarrow F _{B \to A}} =  – {\overrightarrow F _{A \to B}}\) hay \({\overrightarrow F _{BA}} =  – {\overrightarrow F _{AB}}\) 

– Một trong hai lực trên gọi là lực tác dụng, thì lực kia gọi là phản lực.

– Lực và phản lực là hai lực trực đối không cân bằng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button