Vật lý

Bài 5 trang 70 SGK Vật lí 10

Đề bài

Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 5 trang 70 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn: \({F_{hd}} =\displaystyle G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\)

trong đó m1, mlà khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, G = 6,67.10-11 N.m2/kglà hằng số hấp dẫn.

– Trọng lượng của vật: P = mg

trong đó m là khối lượng của vật, g là gia tốc rơi tự do.

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

– Lực hấp dẫn giữa hai tàu thuỷ: 

\({F_{hd}} = \displaystyle G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}} = {{{{6,67.10}^{ – 11}}.{{\left( {{{50000.10}^3}} \right)}^2}} \over {{{\left( {1000} \right)}^2}}} \\= 0,16675N\)

– Trọng lượng của 1 quả cân có khối lượng 20g:

\(P = mg = {20.10^{ – 3}}.10 = 0,2N\)

=> P > Fhd 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button