Môn toán

Bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống: 

a

This post: Bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

 \(\displaystyle {6 \over {27}}\)

 

 \(\displaystyle {3 \over 5}\)

 \(\displaystyle {5 \over {14}}\)

 \(\displaystyle {4 \over 3}\)

 \(\displaystyle {2 \over 5}\)

b

 \(\displaystyle {5 \over 27}\)

 \(\displaystyle {4 \over {23}}\)

 \(\displaystyle {7 \over {10}}\)

 \(\displaystyle {2 \over 7}\)

 \(\displaystyle {2 \over 3}\)

 

a + b

 

 \(\displaystyle {{11} \over {23}}\)

 

 

 

 \(\displaystyle {8 \over 5}\)

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a + b = c

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết

 

a

This post: Bài 52 trang 29 SGK Toán 6 tập 2

 \(\displaystyle {6 \over {27}}\)

\(\displaystyle {7 \over {23}}\)

 \(\displaystyle {3 \over 5}\)

 \(\displaystyle {5 \over {14}}\)

 \(\displaystyle {4 \over 3}\)

 \(\displaystyle {2 \over 5}\)

b

 \(\displaystyle {5 \over 27}\)

 \(\displaystyle {4 \over {23}}\)

 \(\displaystyle {7 \over {10}}\)

 \(\displaystyle {2 \over 7}\)

 \(\displaystyle {2 \over 3}\)

\(\displaystyle {6 \over 5}\) 

a + b

\(\displaystyle {{11} \over {27}}\) 

 \(\displaystyle {{11} \over {23}}\)

\(\displaystyle {{13} \over {10}}\)

 \(\displaystyle {9 \over {14}}\)

 2

 \(\displaystyle {8 \over 5}\)

Giải thích: 

• \(\displaystyle a + b = \dfrac{6}{{27}} + \dfrac{5}{{27}} = \dfrac{{11}}{{27}}\)

• \(\displaystyle a + \dfrac{4}{{23}} = \dfrac{{11}}{{23}}\) nên \(\displaystyle a = \dfrac{7}{{23}}\) để \(\displaystyle \dfrac{7}{{23}} + \dfrac{4}{{23}} = \dfrac{{11}}{{23}}\)

• \(\displaystyle a + b = \dfrac{3}{5} + \dfrac{7}{{10}} = \dfrac{6}{{10}} + \dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{13}}{{10}}\)

• \(\displaystyle a + b = \dfrac{5}{{14}} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{{14}} + \dfrac{4}{{14}} = \dfrac{9}{{14}}\)

• \(\displaystyle a + b = \dfrac{4}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{6}{3} = 2\)

• \(\displaystyle \dfrac{2}{5} + b = \dfrac{8}{5}\) nên \(\displaystyle b = \dfrac{6}{5}\) để \(\displaystyle \dfrac{2}{5} + \dfrac{6}{5} = \dfrac{8}{5}\) 

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button