Môn toán

Bài 53 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Bạn Tâm dùng \(21000\) đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá \(2000\) đồng một quyển, loại II giá \(1500\) đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Áp dụng phép chia hết và phép chia có dư để làm bài toán.

1) Số tự nhiên \(a\) chia hết cho số tự nhiên \(b\) khác \(0\) nếu có số tự nhiên \(q\) sao cho: \(a = b.q\)

2) Trong phép chia có dư:

Số bị chia = Số chia x thương + Số dư. 

Trong đó số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Lời giải chi tiết

a)  Thực hiện phép chia \(21000\) cho \(2000\) ta được thương bằng \(10\) và dư \(r=1000\).

Như vậy nếu Tâm chỉ mua quyển vở loại I thì mua được nhiều nhất là \(10\) quyển (còn dư 1000 đồng)

b) Ta có: \(21 000 : 1500 = 14\) (không dư) 

Bạn Tâm mua được nhiều nhất số quyển vở loại II là \( 14\) quyển.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button