Môn toán

Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Trong vở bài tập của bạn An có bài làm sau:

a) \( \displaystyle {{ – 3} \over 5} + {1 \over 5} = {4 \over 5}\)  

b) \( \displaystyle {{ – 10} \over {13}} + {{ – 2} \over {13}} = {{ – 12} \over {13}}\)

c) \( \displaystyle {2 \over 3} + {{ – 1} \over 6} = {4 \over 6} + {{ – 1} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

d) \( \displaystyle {{ – 2} \over 3} + {2 \over { – 5}} = {{ – 2} \over 3} + {{ – 2} \over 5} \)\( \displaystyle = {{ – 10} \over {15}} + {{ – 6} \over {15}} = {{ – 4} \over {15}}\)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có).

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 

Lời giải chi tiết

Câu b và câu c bạn An làm đúng.

Lỗi sai ở câu a) và câu d). Sửa lại như sau

a) \(\displaystyle {{ – 3} \over 5} + {1 \over 5} = {{ – 2} \over 5}\)

d) \(\displaystyle {{ – 2} \over 3} + {2 \over { – 5}} = {{ – 2} \over 3} + {{ – 2} \over 5}\)\(\displaystyle = {{ – 10} \over {15}} + {{ – 6} \over {15}} = {{ – 16} \over {15}}\)  

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button