Môn toán

Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống. Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể):

+

This post: Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

 \( \displaystyle {{ – 1} \over 2}\)

 \( \displaystyle {5 \over 9}\)

 \( \displaystyle {1 \over {36}}\)

 \( \displaystyle {{ – 11} \over {18}}\)

 \( \displaystyle {{ – 1} \over 2}\)

 – 1

 

 

 

\( \displaystyle {5 \over 9}\)

 

 

 

 

 \( \displaystyle {1 \over {36}}\)

 

 

 

 

 \( \displaystyle {{ – 11} \over {18}}\)

  

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số khác mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 

Lời giải chi tiết

+

This post: Bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2

 \(\displaystyle {{ – 1} \over 2}\)

 \(\displaystyle {5 \over 9}\)

 \(\displaystyle {1 \over {36}}\)

 \(\displaystyle {{ – 11} \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{ – 1} \over 2}\)

 – 1

 \(\displaystyle {1 \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{ – 17} \over {36}}\)

 \(\displaystyle {{ – 10} \over 9}\)

\(\displaystyle {5 \over 9}\)

 \(\displaystyle {1 \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{10} \over 9}\)

  \(\displaystyle {7 \over {12}}\)

 \(\displaystyle {{ – 1} \over {18}}\)

 \(\displaystyle {1 \over {36}}\)

 \(\displaystyle {{ – 17} \over {36}}\)

 \(\displaystyle {7 \over {12}}\)

 \(\displaystyle {1 \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{ – 7} \over {12}}\)

 \(\displaystyle {{ – 11} \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{ – 10} \over 9}\)

 \(\displaystyle {{ – 1} \over {18}}\)

 \(\displaystyle {{ – 7} \over {12}}\)

 \(\displaystyle {{ – 11} \over 9}\)

Giải thích:  

Trước hết ta tính các kết quả ở “đường chéo chính” của ô vuông.

\(\begin{array}{l}\dfrac{5}{9} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{{10}}{9}\\\dfrac{1}{{36}} + \dfrac{1}{{36}} = \dfrac{2}{{36}} = \dfrac{1}{{18}}\\\dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{{ – 11}}{{18}} = \dfrac{{ – 22}}{{18}} = \dfrac{{ – 11}}{9}\end{array}\)

Tiếp đó, ta tính các kết quả ở “đường chéo phụ” :

\(\begin{array}{l}\dfrac{5}{9} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{{5.2 + \left( { – 1} \right).9}}{{18}}\\ = \dfrac{{10 + \left( { – 9} \right)}}{{18}} = \dfrac{1}{{18}}\\\dfrac{1}{{36}} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{{1 + 5.4}}{{36}} = \dfrac{{1 + 20}}{{36}}\\ = \dfrac{{21}}{{36}} = \dfrac{7}{12}\\\dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{1}{{36}} = \dfrac{{ – 11.2 + 1}}{{36}}\\ = \dfrac{{ – 22 + 1}}{{36}} = \dfrac{{ – 21}}{{36}} = \dfrac{{ – 7}}{{12}}\\\dfrac{1}{{36}} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{{1 + \left( { – 1} \right).18}}{{36}} \\= \dfrac{{1 + \left( { – 18} \right)}}{{36}} = \dfrac{{ – 17}}{{36}}\\\dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{{ – 11 + 5.2}}{{18}} \\= \dfrac{{ – 11 + 10}}{{18}} = \dfrac{{ – 1}}{{18}}\\\dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{{ – 11 + \left( { – 1} \right).9}}{{18}}\\ = \dfrac{{ – 11 + \left( { – 9} \right)}}{{18}} = \dfrac{{ – 20}}{{18}} = \dfrac{{ – 10}}{9}\end{array}\)


Do tính chất giao hoán của phép cộng phân số ta có ngay các kết quả :

\(\begin{array}{l}\dfrac{{ – 1}}{2} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{5}{9} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{1}{{18}};\\\dfrac{5}{9} + \dfrac{1}{{36}} = \dfrac{1}{{36}} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{7}{12};\\\dfrac{1}{{36}} + \dfrac{{ – 11}}{{18}} = \dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{1}{{36}} = \dfrac{{ – 7}}{{12}};\\\dfrac{{ – 1}}{2} + \dfrac{1}{{36}} = \dfrac{1}{{36}} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{{ – 17}}{{36}};\\\dfrac{5}{9} + \dfrac{{ – 11}}{{18}} = \dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{5}{9} = \dfrac{{ – 1}}{{18}};\\\dfrac{{ – 1}}{2} + \dfrac{{ – 11}}{{18}} = \dfrac{{ – 11}}{{18}} + \dfrac{{ – 1}}{2} = \dfrac{{ – 10}}{9}.\end{array}\)

Ta điền các kết quả tìm được vào bảng đã cho.

Lưu ý. Việc áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng phân số \(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}\) đã giúp cho việc tính toán được thuận tiện và nhanh chóng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button