Môn toán

Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tính nhanh giá trị của các biểu thức sau:

\( \displaystyle A = {{ – 5} \over {11}} + \left( {{{ – 6} \over {11}} + 1} \right)\)

\( \displaystyle B = {2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ – 2} \over 3}} \right)\)

\( \displaystyle C = \left( {{{ – 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ – 3} \over 8}\) 

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phá ngoặc sau đó ta nhóm các phân số đối nhau hoặc cùng mẫu lại với nhau.

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu dương ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số. 

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle A = {{ – 5} \over {11}} + \left( {{{ – 6} \over {11}} + 1} \right)\)\(\displaystyle =\left( {{{ – 5} \over {11}} + {{ – 6} \over {11}}} \right) + 1 \)\(\displaystyle = {{ – 11} \over {11}} + 1 =  – 1 + 1 = 0\)

\(\displaystyle B ={2 \over 3} + \left( {{5 \over 7} + {{ – 2} \over 3}} \right)\)\(\displaystyle = \left( {{2 \over 3} + {{ – 2} \over 3}} \right) + {5 \over 7} \)\(\displaystyle = 0 + {5 \over 7} = {5 \over 7}\)

\(\displaystyle C = \left( {{{ – 1} \over 4} + {5 \over 8}} \right) + {{ – 3} \over 8}\)\(\displaystyle = {{ – 1} \over 4} + \left( {{5 \over 8} + {{ – 3} \over 8}} \right) \)\(\displaystyle = {{ – 1} \over 4} + {2 \over 8}= {{ – 1} \over 4} + {1 \over 4} = 0\) 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button