Môn toán

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đường thẳng \(m\), điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(m\) điểm \(B\) không thuộc đường thẳng \(m.\)

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm \(A\) mà cũng thuộc đường thẳng \(m\) không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí  hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đường thẳng \(m\) mà khác với điểm \(B\) không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) \(A ∈ p\) tức là điểm \(A\) thuộc đường thẳng \(p\) hay điểm \(A\) nằm trên đường thẳng \(p\), hay đường thẳng \(p\) đi qua \(A.\)

+) \(B ∉ q\) tức là điểm \(B\) không thuộc đường thẳng \(q\) hay điểm \(B\) nằm ngoài đường thẳng \(q\), hay đường thẳng \(q\) không đi qua \(B.\)

Lời giải chi tiết

a,\( A ∈ m; B ∉ m.\)

b61 trang 105 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b, Có vô số điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn ta vẽ hai điểm C và D thuộc m. Kí hiệu: \(C ∈ m, D ∈ m.\)

b62 trang 105 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

c, Có vô số điểm khác B mà không thuộc đường thẳng m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m. Kí hiệu \(M ∉ m, N ∉ m\)  

b63 trang 105 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button