Môn toán

Bài 6 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho góc xOy với tia Oz ở giữa hai tia Ox và Oy. Làm cách nào mà chỉ với hai lần đo, ta có thể biết được số đo của ba góc xOy, xOz và yOz.

Lời giải chi tiết

 bai 6 on tap chuong 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên \(\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}.\)  Vì vậy chỉ cần đo hai lần sẽ biết được số đo của cả ba góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz},\widehat {xOz}.\)

Cách 1: Đo hai góc \(\widehat {xOz}\)  và \(\widehat {yOz}.\)  Tổng số đo hai góc này chính là số đo của \(\widehat {xOy}.\)

Cách 2: Đo góc \(\widehat {xOy}\)  và \(\widehat {xOz}\)  (hoặc góc \(\widehat {yOz}).\)  Hiệu số đo hai góc này chính là số đo của góc \(\widehat {yOz}\)  (hoặc \(\widehat {xOz}).\)

Cách 3: Gọi Oz’ là tia đối của tia Oz.

Ta có: \(\widehat {yOz} + \widehat {yOz’} = {180^0};\widehat {xOz} + \widehat {xOz’} = {180^0}.\)

Do đó: Do hai góc yOz’ và xOz.

Tổng số đo của hai góc yOz và xOz là số đo của số xOy.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button