Vật lý

Bài 6 trang 136 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.10J.                                         B. 2,47.10J.

C. 2,42.10J.                                         D. 3,2.10J.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Công thức tính động năng: \({{\rm{W}}_d} = {1 \over 2}m{v^2}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Khối lượng của ô tô: m = 1000kg.

Vận tốc của ô tô: \(v = 80\left( {km/h} \right) = {{80.1000} \over {3600}} = {{200} \over 9}\left( {m/s} \right)\)

Động năng của ô tô: \({{\rm{W}}_d} = {1 \over 2}m{v^2} = {1 \over 2}.1000.{\left( {{{200} \over 9}} \right)^2} = {2,47.10^5}\left( J \right)\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button