Vật lý

Bài 6 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Một vật nằm yên trên mặt nước và chìm một phần trong nước (hình minh họa H11.10). Gọi trọng lượng của vật là P, lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là \({F_A}\) , trọng lượng riêng của vật là \({d_0}\) . Các so sánh nào sau đây đúng ?

A. \({F_A} = P,{d_0} = d\)                                                    

B. \({F_A} < P,{d_0} = d\)

C. \({F_A} = P,{d_0} < d\)                                                    

D. \({F_A} < P,{d_0} < d\)

                                          cau 6 chu de 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

This post: Bài 6 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Vì một phần vật nằm yên trên mặt nước và chìm một phần trong nước nên trọng lượng P của vật bằng lực đẩy Acsimet

Vì thể tích của vật lớn hơn thể tích chìm trong nước của vật nên \({d_0} < d\)

Chọn đáp án C.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button