Môn toán

Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) (chú ý rằng có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

\(8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100\) ?

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Một số viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) nếu số đó viết được dưới dạng: \({a^n}\) với \(n > 1\)

Lời giải chi tiết

Các số viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn \(1\) là:

\(8 = 2.2.2 = {2^3}\);

\(16 = 4.4 = 4^2\) hoặc \(16 = 2.2.2.2 = 2^4\);

\(27 = 3.3.3 = 3^3\); 

\(64 = 8.8 =  8^2\) hoặc \(64 = 2.2.2.2.2.2 = 2^6\) hoặc \(64 = 4.4.4 =4^3\)

\(81 = 9.9 = 9^2\) hoặc \(81 = 3.3.3.3 = 3^4;\)

\(100 = 10.10 =  10^2\). 

Số \(20, 60, 90\) không viết được dưới dạng lũy thừa của một số tự nhiên.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button