Môn toán

Bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau ?

a)    \({2^3}\) và \({3^2}\)

b)    \({2^4}\) và \({4^2}\)

c)    \({2^5}\) và \({5^2}\)

d)    \({2^{10}}\) và \(100.\)

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Áp dụng công thức: \({a^n} = \underbrace {a.a…a}_\text{n thừa số a}\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) sau đó tính được kết quả từng lũy thừa rồi so sánh chúng với nhau.

Lời giải chi tiết

 a) Vì \({2^3}= 2.2.2 = 8\)

\({3^2}= 3.3 =  9\)   

Có \(8 < 9\) nên  \({2^3}<{3^2}\)             

 b) Vì \({2^4}= 2.2.2.2 =  16\)

\({4^2}= 4.4 =  16\)

Có \(16 = 16\) nên \({2^4}={4^2}\)

c) Vì \({2^5}= 2.2.2.2.2 =  32\)

\({5^2}= 5.5 = 25\)  

Có: \(32 > 25\) nên \({2^5}>{5^2}\)            

 d) Vì \(2^{10}= 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 1024 > 100\)

nên  \({2^{10}}>100.\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button