Môn toán

Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống: 

 \( \displaystyle {a \over b}\)

This post: Bài 66 trang 34 SGK Toán 6 tập 2

 \( \displaystyle {{ – 3} \over 4}\)

 

  

0

Dòng 1

 \( \displaystyle  – {a \over b}\)

 

 \( \displaystyle {{ – 4} \over 5}\)

 

 

Dòng 2

 \( \displaystyle  – \left( { – {a \over b}} \right)\)

 

 

 \( \displaystyle {{ – 7} \over {11}}\)

 

Dòng 3

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về “số đối của số đối của một số”?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. 

Kí hiệu số đối của phân số \({\dfrac{a}{b}}\) là  \({-\dfrac{a}{b}}\) 

Lời giải chi tiết

 

 \(\displaystyle {a \over b}\)

 \(\displaystyle {{ – 3} \over 4}\)

 \(\displaystyle {4 \over 5}\)

 \(\displaystyle {{ – 7} \over {11}}\)

0

Dòng 1

 \(\displaystyle  – {a \over b}\)

 \(\displaystyle {3 \over 4}\)

 \(\displaystyle {{ – 4} \over 5}\)

 \(\displaystyle {7 \over {11}}\)

 0

Dòng 2

 \(\displaystyle  – \left( { – {a \over b}} \right)\)

  \(\displaystyle {{ – 3} \over 4}\)

 \(\displaystyle {4 \over 5}\)

 \(\displaystyle {{ – 7} \over {11}}\)

 0

Dòng 3

So sánh: Ta thấy Dòng 1 = Dòng 3. Do đó: “số đối của số đối của một số bằng chính số đó

Hay \(\displaystyle – \left( { – \dfrac{a}{b}} \right) = \dfrac{a}{b}\) 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button