Môn toán

Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Tính: \( \displaystyle {2 \over 9} + {5 \over { – 12}} – {3 \over 4}\)

Điền số thích hợp và chỗ trống để hoàn thành phép tính: 

\( \displaystyle {2 \over 9} + {5 \over { – 12}} – {{ – 3} \over 4} = {2 \over 9} + {{ – 5} \over {12}} + {3 \over 4}\)  

\( \displaystyle = {{2.4} \over {36}} + {{\left( { – 5} \right). \ldots } \over {36}} + {{3. \ldots } \over {36}}\)\(\displaystyle  = {{8 –  \ldots  +  \ldots } \over {36}} = {{20} \over {36}} = { \ldots  \over  \ldots }\)

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 67 trang 35 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta quy đồng mẫu rồi cộng trừ tử số, giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {2 \over 9} + {5 \over { – 12}} – {{ – 3} \over 4} \)\(\displaystyle = {2 \over 9} + {{ – 5} \over {12}} + {3 \over 4} \) 

\(\displaystyle = {{2.4} \over {36}} + {{\left( { – 5} \right).3} \over {36}} + {{3.9} \over {36}} \)\(\displaystyle = {{8 – 15 + 27} \over {36}} = {{20} \over {36}} = {5 \over 9}\) 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button