Môn toán

Bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính bằng hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương.

Cách 2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả.

a) \({2^{10}}:{2^8}\);                b) \({4^6}:{4^3}\);             

c) \({8^5}:{8^4}\);                  d) \({7^4}:{7^4}\).

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 68 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số:  \({a^m}:{a^n} = {a^{m – n}}\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) Cách 1: Ta có \(2^{10}=1024;2^8=256\)

Nên \({2^{10}}:{2^8}=1024 : 256 = 4.\)

Cách 2: \({2^{10}}:{2^8} = {2^{10 – 8}} = {2^2} = 4\);

b) Cách 1: Ta có \(4^6=4096;4^3=64\)

Nên \({4^6}:{4^3}= 4096 : 64 = 64.\)

Cách 2: \({4^6}:{4^3} = {4^{6 – 3}} = {4^3} = 64\);

c) Cách 1: Ta có \(8^5=32768;8^4=4096\)

Nên \({8^5}:{8^4} = 32768 : 4096 = 8.\)

Cách 2: \({8^5}:{8^4} = {8^{5 – 4}} = {8^1} = 8\);

d) Cách 1: Ta có \(7^4=7.7.7.7=2401\) nên

\({7^4}:{7^4}=2401 : 2401 = 1.\)

Cách 2: \({7^4}:{7^4} = {7^{4 – 4}} = {7^0} = 1\). 

Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button