Môn toán

Bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông:

a) 33 . 34 bằng:  312    \(\square\) ,       912    \(\square\) ,     37   \(\square\) ,      67    \(\square\) 

b) 55 : 5 bằng:  55       \(\square\) ,       54     \(\square\) ,     53   \(\square\) ,    14      \(\square\) 

c) 2. 42 bằng:  86      \(\square\) ,       65     \(\square\) ,     27   \(\square\) ,    26     \(\square\)

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 69 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức nhân và chia lũy thừa cùng cơ số.

Áp dụng các quy tắc: am . a= am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m  ≥ n)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(3^3.3^4=3^{3+4}=3^7\) nên 

33 . 34 bằng: 312  sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM ,    912  sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM,     37 dung bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM ,    67  sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Ta có \(5^5:5=5^{5-1}=5^4\) nên

55 : 5 bằng: 55   sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM ,      54   dung bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM,   53 sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  ,   14  sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

c) Ta có \(2^3.4^2=2^3.16=2^3.2^4=2^{3+4}=2^7\) nên 

23 . 42 bằng: 86  sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  ,      65   sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  ,   27dung bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  ,   26 sai bai 69 sgk toan 6 tap 1 trang 30 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button