Môn toán

Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

b81 trang 106 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 8 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng. 

Lời giải chi tiết

Khi đặt thước thẳng để kiểm tra, ta thấy ba điểm A, M, N thẳng hàng, còn ba điểm A, B, C không thẳng hàng. 

(Đặt thước sao cho mép thước trùng với đoạn bên trái của hình chữ nhật. Khi đó mép thước cũng trùng với đoạn đi qua điểm M, N nên A, M, N thẳng hàng) 

b82 trang 106 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button