Vật lý

Bài 8 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Đề bài

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \({\rm{W_M}} = {A_{M\infty }}\)

Đường sức điện của Q hướng từ Q ra. Lực điện tác dụng lên điện tích q (âm) sẽ ngược chiều đường sức điện.

Nên công để đưa q từ M ra vô cực (lúc này đường đi S của q cùng chiều với E ) là: \({A_{M\infty }} = qEsc{\rm{os}}{{\rm{0}}^0} < 0\) vì \(q < 0\).

Do đó \(W_M<0\).

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button