Vật lý

Bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc là 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

b8a trang 58 sgk vat li 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Sử dụng quy tắc hình bình hành.

– Áp dụng công thức tỉ số lượng giác.

Lời giải chi tiết

– Biểu diễn lực:

b8b trang 58 sgk vat li 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Để hệ cân bằng: \(\vec{P}\) + \(\vec{T_{A}}\) + \(\vec{T_{B}}\) = \(\vec{0}\) 

– Mặt khác: \(\vec P + \overrightarrow {{T_A}}  = \vec Q \Rightarrow \overrightarrow {{T_B}}  + \vec Q = \overrightarrow 0  \Rightarrow \overrightarrow {{T_B}}  =  – \vec Q \)\(\Rightarrow \left| {\overrightarrow {{T_B}} } \right| = \left| {\vec Q} \right|\) 

– Ta có: \(\widehat {BOA} = {120^0} \Rightarrow \alpha  = \widehat {{T_A}OQ} = {180^0} – {120^0} = {60^0}\); P = 20N.

– Xét tam giác OTAQ vuông tại TA, có:

\(\left\{ \matrix{
\tan \alpha = \dfrac{P}{{T_A}} \Rightarrow {T_A} = \dfrac{P}{\tan \alpha } = {\dfrac{20}{\tan 60}}= 11,55N \hfill \cr
\sin \alpha = \dfrac{P}{Q} \Rightarrow Q = \dfrac{P}{\sin \alpha } = \dfrac{20}{\sin 60} = 23,1N = {T_B} \hfill \cr} \right. \)\(\Rightarrow \left\{ \matrix{
{T_A} = 11,55N \hfill \cr
{T_B} = 23,1N \hfill \cr} \right.\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button