Vật lý

Bài 8 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Khi hòa tan muối vào trong nước, trọng lượng riêng của nước tăng lên. Lượng muối trong nước càng nhiều thì trọng lượng riêng của muối càng lớn. Em hãy tự thực hiện bài thực hành sau. Có ba cốc nước và một quả trứng sống. Hãy pha dần muối vào cốc II và III sao cho khi thả trứng vào cốc I thì trứng chìm, thả vào cốc II thì trứng nổi và thả vào cốc III thì trứng lơ lửng (hình h11.12). So sánh trọng lượng riêng của trứng với trọng lượng riêng cảu nước trong mỗi cốc.

                                                 cau 8 chu de 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

This post: Bài 8 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Ở cốc I quả trứng chìm tức là trọng lượng của quả trứng lớn hơn lực đẩy Acsimet.

Ở cốc II quả trứng nổi tức là trọng lượng riêng của quả trứng nhỏ hơn lực đẩy Acsimet.

Ở cốc III quả trứng lơ lửng tức là trọng lượng riêng của quả trứng bằng lực đẩy Acsimet.

Như vậy: \({\rho _I} < {\rho _{III}} < {\rho _{II}}\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button