Môn toán

Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 11 và gọi tên: 

a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.                                    

b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

b9 trang 106 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 9 trang 106 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng. 

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng hàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng.

Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên. 

Lời giải chi tiết

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11 là : \((A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).\) 

b. Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11 là: \((A, B, C); (A, B, D).\)

Ngoài ra còn có các bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa. Ví dụ như: \((A, E, G); (A, D, C); (D, E, C)….\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button