Vật lý

Bài C6 trang 29 SGK Vật lí 7

Đề bài

Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối … phát ra âm được không?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối …. phát ra âm bằng một trong các cách sau:

– Xé tờ giấy, lá chuối…

– Có thể cuộn tròn tờ giấy hoặc lá chuối thành hình một cái kèn rồi thổi, kèn sẽ phát ra âm thanh.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button