Lịch sử

Bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

Đề bài

a) Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

This post: Bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

☐ Cướp bóc tài nguyên, của cải của các nước thuộc địa.

☐ Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

☐ Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, buộc họ trở thành người làm thuê.

☐ Buôn bán người da đen.

b) Mô tả sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa qua hai giai cấp:

– Giai cấp vô sản

– Giai cấp tư sản

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại mục 2: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu để trả lời.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

b)

– Giai cấp vô sản: là giai cấp bị bóc lột. Xuất thân từ những người nông nô bị cướp đoạt ruộng đất, phải làm thuê cho giai cấp tư sản.

– Giai cấp tư sản: là giai cấp bóc lột. Gồm chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có. Giai cấp tư sản dùng đủ hình thức để bóc lột kiệt quệ giai cấp vô sản.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Lịch sử

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button