Lịch sử

Bài tập 3 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Đề bài

Ở thời Trần, trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ phận ruộng đất nào đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước? Đánh dấu x vào ô trống ở đầu ý trả lời mà em cho là đúng:

This post: Bài tập 3 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

☐ Ruộng đất điền trang

☐ Ruộng đất tư của nhân dân

☐ Ruộng đất công làng xã

☐ Ruộng đất của địa chủ

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

☒ Ruộng đất công làng xã

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Lịch sử

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button