Lịch sử

Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Đề bài

Thủ công nghiệp thời Trần rất phát triển, đặc biệt là thủ công nghiệp trong nhân dân. Hãy thống kê những nghề tiêu biểu?

This post: Bài tập 5 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

Thủ công nghiệp trong nhân dân có những nghề tiêu biểu như: làm đồ gốm, rèn sắt, nghề đúc đồng, làm giấy và khắc bản in, nghề mộc và xây dựng, khai khoáng,…

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Lịch sử

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button