Lịch sử

Bài tập 8 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Đề bài

Trong những biểu hiện của đời sống văn hóa dưới đây, những ý nào là đặc điểm nổi bật nhất của đời sống văn hóa thời Trần. Đánh dấu x vào ô trống đầu câu chỉ các đặc điểm đó:

This post: Bài tập 8 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

☐ Tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng, với nước.

☐ Hầu hết các vua đều sùng đạo Phật, sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông.

☐ Nhiều người đi tu, chùa chiền mọc lên khắp nơi.

☐ Nho giáo phát triển, được đề cao.

☐ Các hình thức sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, đấu vật, đua thuyền… rất phổ biến và phát triển.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại mục 1: Đời sống văn hóa

Lời giải chi tiết

☒ Tục thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, những người có công với làng, với nước.

☒ Nhiều người đi tu, chùa chiền mọc lên khắp nơi.

☒ Nho giáo phát triển, được đề cao.

☒ Các hình thức sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, đấu vật, đua thuyền… rất phổ biến và phát triển.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Lịch sử

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button