Sinh học

Bài tập mục II trang 112 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Chọn các từ, cụm từ: 3, chức năng, tầng sừng, bảo vệ cơ thể, các bộ phận, lớp mỡ, các lớp của da, điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Da có cấu tạo gồm ……. lớp: lớp biểu bì có ………….. và tầng bào sống  lớp bì có ………….. giúp da thực hiện chức năng cải giác, bài tiết, điều hoà thân nhiệt; trong cùng là ……………. dưới da. Da tạo nên vẻ đẹp của người và có chức năng ………….. điều hoà thân nhiệt ……………  dều phối hợp thực hiện ………….. này.

Lời giải chi tiết

Da có cấu tạo gồm 3 lớp: lớp biểu bì có tầng sừng và tầng tế bào sống; lớp bì có các bộ phận giúp da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết, điều hòa thân nhiệt; trong cùng là lớp mỡ dưới da. Da tạo nên vẻ đẹp của người và có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, các lớp của da đều phối hợp thực hiện chức năng này.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button