Sinh học

Bài tập mục II trang 139 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống của những câu sau:

This post: Bài tập mục II trang 139 Vở bài tập Sinh học 8

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành …………..

Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của ………….. là quá trình hình thành ………….. Tiếng nói và chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp con người hiểu nhau, là cơ sở của ……………

Lời giải chi tiết

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quentập quánnếp sống có văn hóa.

Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của một quá trình học tập , là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cấp cao. Tiếng nói và chữ viết trở thành phương tiện giao tiếp giúp con người hiểu nhau, là cơ sở của tư duy.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button