Sinh học

Bài tập mục II trang 142 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống những câu sau:

This post: Bài tập mục II trang 142 Vở bài tập Sinh học 8

Ngủ là …………… của cơ thể. Bản chất của giấc ngủ là một quá trình …………… có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng lảm việc (hoạt dộng) của hộ thần kinh. Phải bảo đảm giấc ngủ hằng ngày …………….. làm việc và nghỉ ngơi ………….. sống …………… tránh …………….. tránh sử dụng các chất ……………… cho hệ thần kinh.

Lời giải chi tiết

Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể. Bản chất của giấc ngủ là một quá trình ức chế tự nhiên có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả năng làm việc (hoạt động) của hệ thần kinh. Phải đảm bảo giấc ngủ hằng ngày đầy đủ, làm việc và nghỉ ngơi hợp lí, sống thanh thản, tránh lo âu phiền muộn, tránh sử dụng các chất có hại cho hệ thần kinh.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button