Âm nhạc

Câu 1 đọc nhạc trang 26 VBT Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Em hãy chọn các hình dán kí hiệu nốt nhạc bàn tay Đố, La, Son, Mi, Rê, Đô dán vào ô trống, sau đó đọc nhạc theo mẫu tiết tấu.


61 trang 26 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay vào ô trống sau đó đọc nhạc theo mẫu tiết tấu


Lời giải chi tiết

giai 61 trang 26 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button