Tin học

Câu 1 trang 11 SGK Tin học lớp 7

Đề bài

Em hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Lời giải chi tiết

Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: 

– Bảng điểm các môn của các học sinh trong lớp 7A.

– Thời khóa biểu của lớp 7B.

– Bảng lương cán bộ và công nhân viên.

– Bảng doanh thu bán hàng.

– Hoá đơn mua – bán hàng.

– Bảng danh mục các mặt hàng.

– Danh sách khách hàng.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button