Tin học

Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10

Đề bài

Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu dạng số thứ tự.

This post: Câu 1 trang 118 SGK Tin học 10

Lời giải chi tiết

a) Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu.

Ta có các cách để thực hiện như sau:

Cách 1: Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu trước khi gõ văn bản

Các bước thực hiện:

• Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu;

• Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering. Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện (Hình 81).

1655584030 22 10 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

• Trong hộp thoại chọn mục: Bulleted

• Nhấp chuột vào kiểu kí hiệu cần chọn.

Cách 2: Gõ đoạn văn bản trước tạo danh sách liệt kế dạng kí tự

• Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering… Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện (Hình 82).

1655584031 836 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

• Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering…

• Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện (Hình 82).

Cách 3: Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu bằng nút phải chuột

Các bước thực hiện:

– Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu;

– Nhấp nút phải chuột. Hộp thoại nhanh xuất hiện (Hình 83), chọn Bullets and Numbering. Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện.

– Trong hộp thoại chọn mục Bulleted.

– Nhấp chuột vào kiểu kí hiệu cần chọn.

1655584031 572 12 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cách 4: Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu bằng biểu tượng Bullets trên thanh công cụ định dạng

Các bước thực hiện:

– Đưa con trỏ văn bản đến nơi (hoặc chọn đoạn văn bản) cần tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu;

– Nhấp chuột lên biểu tượng Bullets trên thanh công cụ định dạng để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu.

b) Tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự

Ta có các cách để thực hiện như sau:

Cách 1: Tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự trước khi gõ văn bản

Các bước thực hiện:

1) Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự;

2) Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering. Hộp thoại Bulle and Numbering xuất hiện (Hình 84).

14 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3) Trong hộp thoại chọn mục Bulleted.

4) Nhấp chuột vào kiểu kí hiệu cần chọn

Cách 2. Gõ đoạn văn bản trước tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự

Các bước thực hiện:

1) Đánh dấu khối văn bản cần tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự;

2) Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering… Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện (Hình 85).

3) Trong hộp thoại chọn mục Numbered.

4) Nhấp chuột vào kiểu kí hiệu cần chọn

1655584032 59 15 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cách 3: Tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự bằng nút phải chuột

Các bước thực hiện:

1) Đưa con trỏ văn bản đến nơi cần tạo đanh sách liệt kê dạng số thứ tự;

2) Nhấp nút phải chuột. Hộp thoại nhanh xuất hiện (Hình 86), chọn Bullets and Numbering. Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện.

3) Trong hộp thoại chọn mục Numbered.

4) Nhấp chuột vào kiểu kí hiệu cần chọn.

16 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cách 4: Tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự bằng biểu tượng Numbering trên thanh công cụ định dạng

Các bước thực hiện

1. Đưa con trỏ văn bản đến nơi (hoặc chọn đoạn văn bản) cần tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự;

2. Nhấp chuột lên biểu tượng Numbering trên thanh công cụ định dạng để tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự.

Lưu ý: i) Ta có thể sử dụng nút Customize… trên hộp thoại Bullets and Numbering để chỉnh sửa các kí hiệu và số theo ý thích, hoặc chọn một kiểu mới lấy từ một bộ phông chữ, chọn khoảng cách của nút và của văn bản so với lề trái (Hình 87 và hình 88).

17 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

ii) Khi ở chế độ tạo Bulltet hay Number tự động, mỗi khi ấn phím Enter xuống dòng sẽ tạo tiếp một Bullet hay Number mới. Để huỷ chế độ này và trở về chế độ thông thường ta sử dụng một trong hai cách sau:

• Nhấp vào nút Bullets hay Numbering trên thanh công cụ định dạng

• Ấn hai lần phím Enter.


Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tin học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button