Hóa học

Câu 1 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Ống nghiệm A chứa dung dịch KOH, ống nghiệm B chứa dung dịch \({H_2}S{O_4}\), ống nghiệm C chứa dung dịch \(KMn{O_4}\), ống nghiệm D chứa nước brom. Cho vào mỗi ống nghiệm 1ml octan, lắc đều rồi để yên. Dự đoán hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và giải thích.

Lời giải chi tiết

Octan không tác dụng được với các hóa chất này. Tuy nhiên vẫn có hiện tượng tách lớp và hòa tan vào nhau.

– Ống nghiệm A, B, C có hiện tượng tách lớp vì octan không tan trong hóa chất này.

– Ống nghiệm D: Màu dung dịch brom nhạt dần do octan tan trong dung dịch brom.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button