Hóa học

Câu 1 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A.  Hiđrocabon no là hiđrocabon không có phản ứng cộng thêm hiđro.

B. Hiđrocabon no là hiđrocabon có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n + 2}}\).

C. Hiđrocabon không no là hiđrocabon có phản ứng cộng với hiđro.

D.  Hiđrocabon no là hiđrocabon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button